Waar staan we voor?

Van Buren&Schier: als het er echt om gaat!


Waar staan wij voor?


De samenleving is in beweging. Er is een duidelijke vraag naar transparantie en aandacht voor de menselijke maat.


Het vertrouwen in de overheid en bedrijfsleven staat onder druk en er wordt gezocht naar mogelijkheden om op een vernieuwende wijze inhoud te geven aan het collectief belang.


Daardoor ontstaan nieuwe, stevige ecosystemen, netwerken of hoe je het ook maar wilt noemen, die een alternatief vormen voor de bestaande grootschaligheid. En in deze verandering maakt de mens het verschil.


Elke organisatie heeft te maken met deze beweging en kan hier een eigen rol in spelen. Dat is spannend en uitdagend en biedt ruimte om nieuwe kansen te ontdekken. En dat is goed!


Van Buren&Schier is maatschappelijk betrokken en zoekt altijd naar duurzame oplossingen. Duurzaam betekent niet automatisch 'groen', of 'lange termijn'. Wel dat we in ons handelen rekening houden met onze omgeving en de dag van morgen en overmorgen.


Wij werken dan ook graag in een omgeving waar verder wordt gekeken dan de eerstvolgende kwartaalcijfers en niet allle aandacht is gericht op winstmaximalisatie. Een omgeving waar transparantie belangrijk is en bewust met elkaar wordt omgegaan. Die energie genereert in plaats van ontrekt en die waarde creëert in plaats van vernietigt. En dat kan, zonder naief te zijn. Daar staan wij voor!


"Never allow yourself to borrow from the future."


Dr. Will Mayo


"Niets remt een organisatie sneller af dan mensen die geloven dat de manier waarop je gisteren werkte de beste manier is voor morgen."


Joe Madonna

Copyright © All Rights Reserved.