Good governance

Van Buren&Schier: als het er echt om gaat!


Good governance


De 'twintigtien-jaren' liggen al weer bijna achter ons. De samenleving is in beweging. Verhoudingen worden complexer, verwevenheid neemt toe en stakeholders en wet- en regelgeving leggen de lat steeds hoger.

 

Het vertrouwen in de overheid en bedrijfsleven staat onder druk en er is een groeiende behoefte aan verantwoording en transparantie. Van bedrijven en organisaties wordt op dat punt veel gevraagd, terecht. Het volstaat niet meer om jaarverslagen te publiceren en een accountantsverklaring over te leggen. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Good governance helpt daarrbij.


Good governance richt zich specifiek op een duurzame besturing van bedrijven en organisatie, het recht doen aan de belangen van alle stakeholders en de toepassing van geldende regels.


Een organisatie die zich bewust is zijn van je positie in de samenleving heeft een license to operate. Compliant te blijven is daarom van groot belang en tegelijkertijd een uitdaging. Want overheden verscherpen hun handhaving, wetgeving verandert voortdurend, klanten worden veeleisender en in de productieketen wordt in toenemende mate op compliance gecontroleerd.


Van Buren&Schier richt zich op de advisering rond om een duurzaam besturingsmodel, aandeelhoudersstructuren en strategie.


Wij bieden ondernemingen, aandeelhouders en management de volgende diensten:

  • procesmanagement
  • evaluatie functioneren governance
  • advies over bestuurlijke inrichting
  • ontwerpen en implementeren (nieuwe) aandeelhoudersstructuur inclusief vastlegging afspraken over besluitvorming en toetreding/uittreding aandeelhouders
  • scan of toepasselijke governancecodes in de praktijk goed en effectief worden toegepast“Be the change that you wish to see in the world.”


Mahatma Gandhi

"Een ‘Nee' uit overtuiging is beter en sterker dan een ‘Ja' om aardig te zijn of, nog erger, om problemen te voorkomen."


Mahatma Gandhi

Copyright © All Rights Reserved.