Fusies en overnames

Van Buren&Schier: als het er echt om gaat!


Fusies en overnames


Van Buren&Schier begeleidt het gehele aan- of verkooptraject, van het prille begin tot en met de closing van de transactie. Van het maken van de strategische keuze, het gereed maken van de onderneming voor koop of verkoop en het vinden van de juiste overnamekandidaat tot en met het afronden van het overnametraject. En als het nodig is begeleiden we ook de integratie of ontvlechting na de closing. 


Wij bieden ondernemingen, aandeelhouders en management de volgende diensten:

 • structureren en onderhandelen van transacties
 • procesmanagement
 • analyse van strategische alternatieven 
 • advies met betrekking tot overname- en verkoopstrategieën
 • het (ver)koopgereed maken van een onderneming of onderdeel daarvan inclusief identificatie van ‘value drivers’
 • identificatie van potentiële kopers of over te nemen bedrijven 
 • benaderen en voeren van verkennende besprekingen met verkopers of kopers 
 • opstellen/analyse van verkoopmemoranda   
 • vaststellen van waarderingscriteria
 • coördinatie van de werkzaamheden van juristen, fiscalisten, accountants en andere specialisten
 • aantrekken van overnamefinanciering, zowel in de vorm van eigen vermogen als van vreemd vermogen


"Het kan behoorlijk complex zijn om iets simpel te maken."


Jack Dorsey


" Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen."


H. Jackson Brown

Copyright © All Rights Reserved.