Financiering

Van Buren&Schier: als het er echt om gaat!


Financiering


Van Buren&Schier richt zich op acquisitiefinanciering, groeifinanciering, herfinancieringen en financiële herstructurering. Wij analyseren welke financieringsvorm het beste aansluit bij uw specifieke behoefte en begeleiden u in het gehele proces van het optimaal structureren en arrangeren van de financiering.


Wij bieden ondernemingen, aandeelhouders en management de volgende diensten:

  • procesmanagement
  • analyse van de kapitaalbehoefte
  • bepalen van juiste financieringsvorm: bancaire lening, risicodragend kapitaal of een mix van eigen en vreemd vermogen (mezzanine)
  • samenstellen van informatie voor potentiele kapitaalverstrekkers
  • identificatie van potentiële kapitaalverstrekkers
  • benaderen van kapitaalverstrekkers     
  • analyseren, structureren en onderhandelen van financieringsdocumentatie
  • coördinatie van de werkzaamheden van bankiers, juristen, fiscalisten, accountants en andere specialisten


"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough."


Albert Einstein

"Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden."


John F. Kennedy

Copyright © All Rights Reserved.