Home

Van Buren&Schier: als het er echt om gaat!


Kansen benutten, uitdagingen overwinnen, ruimte creëren

Van Buren&Schier is een corporate finance bureau dat op strategisch niveau opereert en ondernemers, bedrijven en organisaties ondersteunt op de momenten dat het er echt om gaat, met een focus op fusies en overnames, financiering en good governance. Wij zijn op ons best als er beweging is of moet komen.


Dat kan zijn bij het bepalen van de volgende stap voor uw onderneming. Bijvoorbeeld via een overname, verkoop of door het aantrekken van een nieuwe investeerder. Ook helpen wij u bij het aanscherpen van uw groeistrategie voor de komende jaren, de samenstelling van uw portfolio en challengen we samen uw business plan of verdienmodel. Vreemde ogen dwingen: door samen even volledig afstand te nemen van de alledaagse drukte en afleiding, ontstaat er ruimte voor een kritische blik op het bestaande en nieuwe initiatieven voor de toekomst.


We staan ook naast u in lastiger omstandigheden. Als er nieuwe of aanvullende financiering nodig is, bij een turn around of als er geherstructureerd moet worden. Onze ondersteuning is er op gericht om uw organisatie sterker uit de storm te laten komen.


Verder adviseren wij u over de opzet of wijziging van de aandeelhoudersstructuur en een toekomstvaste governance.


Als dat passend is zetten we een stap vooruit en helpen we u in de dagelijkse operatie, bijvoorbeeld als interim-manager of door de tijdelijke invulling van een strategische functie binnen uw organisatie. Hiervoor kunnen we ook ons netwerk aanspreken. 


Onze sectorfocus is primair Tech en dan met name op ICT-services, software en solutions. Daar liggen onze roots. Ingegeven door de digitalisering van onze maatschappij en de toenemende verwevenheid van ICT met andere sectoren, hebben wij ook een gezonde interesse ontwikkeld voor veranderingen buiten de Tech sector waarbij ICT een rol speelt. Zo zijn wij bijvoorbeeld actief betrokken geweest bij de ontwikkeling en verzelfstandiging van een e-healthplatform en een succesvol multimedia format gericht op de verbinding van televisie met online."Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal."


Albert Einstein

"Het geheim van geluk is vrijheid, het geheim van vrijheid is lef."


oude Griekse wijsheid


Copyright © All Rights Reserved.